2023-02-06 DEESME - szkolenie SPP.png

W imieniu Ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy Stowarzyszeniu Promocja Przedsiębiorczości w Opolu oraz Europe Direct Opole zapraszamy przedsiębiorców województwa opolskiego do udziału w bezpłatnym spotkaniu online pt. „DEESME – nowe podejście do audytu energetycznego”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14.02.2023 o godz. 10.45.

W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. wymagania związane z rozwojem systemu zarządzania energią, podejściem DEESME- procedur i wymogów wdrożenia, aspekty prawne dotyczące audytu energetycznego, korzyści wynikające z wdrożenia wyników audytu energetycznego oraz wprowadzenia systemu zarządzania energią.  

Podczas spotkania przedstawiciel Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Opolu przedstawi ofertę sieci oraz usługę INNOPOINT.

Udział w spotkaniu można zgłosić poprzez odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 13.02.2023r. na adres .

Szczegółowe informacje nt. spotkania: 

Zachęcamy do udziału!