W imieniu Ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy Stowarzyszeniu Promocja Przedsiębiorczości oraz Europe Direct Opole zapraszamy przedsiębiorców województwa opolskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu oraz indywidualnych konsultacjach online „E-commerce – ekspansja na rynki zagraniczne”.

Szkolenie odbędzie się 26 kwietnia 2023 o godz. 9.00.

Konsultacje odbędą się w dniu 27.04.2023r. w godzinach indywidualnie ustalonych z firmami.

Udział w bezpłatnym wydarzeniu można zgłosić poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego e-mailem do dnia 25.04.2023r na adres .

Szczegóły

Zachęcamy do udziału.