Działalność na rzecz Mniejszości Niemieckiej - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę
Strona główna / Działalność na rzecz Mniejszości Niemieckiej

Działalność na rzecz Mniejszości Niemieckiej

W ramach działań na rzecz Mniejszości Niemieckiej w Polsce, Fundacja Rozwoju Śląska działa m.in. w trzech poniższych obszarach:

Dotacje dla struktur Mniejszości Niemieckiej oraz organizacji związanych z Mniejszością Niemiecką.

W ramach tego programu Fundacja wspiera finansowo działalność statutową organizacji Mniejszości Niemieckiej zamieszkujących w Polsce m.in. w zakresie:

  • edukacji, kształcenia ustawicznego
  • działań na rzecz użyteczności społecznej
  • finansowania kosztów osobowych oraz administracyjnych
  • remontów i modernizacji domów spotkań.

Organizacje Mniejszości Niemieckiej są wspierane przez Fundację w ramach dotacji udzielanych z podlegających rozliczeniu programów dotacyjnych.

Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla

Program Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla utworzony został w 2018 roku, przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do dwudziestego szóstego roku życia, mieszkających na terenie Polski, wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej.

Stypendium jest świadczeniem materialnym przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej.

Fundusz Wsparcia Edukacji Języka Niemieckiego „Język Niemiecki ma wartość”

W związku z wprowadzeniem przez Ministra Edukacji i Nauki Rozporządzenia z dnia 4.02.2022, Dziennik Ustaw z 2022r.  poz.276 w sprawie  ograniczenia liczby godzin nauczania języka niemieckiego, jako języka mniejszości w szkołach Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce przy wsparciu Fundacji Rozwoju Śląska powołał do życia Fundusz Wsparcia Edukacji Języka Niemieckiego „Język Niemiecki ma wartość”.

Celem działania Funduszu „Język Niemiecki ma wartość” jest przekazywanie pomocy finansowej instytucjom (w tym samorządowym) oraz organizacjom pozarządowym na podejmowanie działań związanych z popularyzowaniem, edukacją oraz ochroną języka niemieckiego wśród dzieci i młodzieży.