Dotacje dla Mniejszości Niemieckiej - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę
Strona główna / Działalność na rzecz Mniejszości Niemieckiej / Dotacje dla Mniejszości Niemieckiej

Dotacje dla Mniejszości Niemieckiej

Pomoc dla struktur Mniejszości Niemieckiej oraz organizacji związanych z Mniejszością Niemiecką.

W ramach tego programu Fundacja wspiera finansowo działalność statutową organizacji Mniejszości Niemieckiej zamieszkujących w Polsce m.in. w zakresie:

  • edukacji, kształcenia ustawicznego
  • działań na rzecz użyteczności społecznej
  • finansowania kosztów osobowych oraz administracyjnych
  • remontów i modernizacji domów spotkań.

Organizacje Mniejszości Niemieckiej są wspierane przez Fundację w ramach dotacji udzielanych z podlegających rozliczeniu programów dotacyjnych.

Aktualnie „Źródłem finansowania projektów są środki Republiki Federalnej Niemiec oraz środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska pochodzące z wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego”.

Pliki do pobrania:

Regulamin przyznawania wykorzystywania dotacji, obowiązuje od 28.06.2021

Regulamin dotacji na remonty obowiązuje od 07.05.2021

Ogólne Postanowienia Uzupełniające w Sprawie Dotacji na Rzecz Finansowania Projektów

Załącznik nr 1. Wniosek o dotację

Załącznik nr 2, Wniosek o wypłatę środków

Załącznik nr 3, Rozliczenie finansowe dotacji PL

Załącznik nr 3, Rozliczenie finansowe dotacji k. personalne PL

Załącznik nr 3, Rozliczenie finansowe dotacji, k. adm. biurowe PL

Załącznik nr 3, Rozliczenie finansowe dotacji, remonty do 50 tys PL

Załącznik nr 4, Rozliczenie finansowe dotacji, k. personalne DE

Załącznik nr 4, Rozliczenie finansowe dotacji, k. adm. biurowe DE

Załącznik nr 4, Rozliczenie finansowe dotacji, remonty do 50 tys DE

Załącznik nr 5. Klauzula informacyjna

 

Kontakt w sprawie dotacji dla MN: 

Bernadeta Mandelka
tel: 77 423 28 88
e-mail: bernadeta.mandelka@frs-cb.pl