Fundusz "Język Niemiecki ma wartość" - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę
Strona główna / Działalność na rzecz Mniejszości Niemieckiej / Fundusz „Język Niemiecki ma wartość”

Fundusz „Język Niemiecki ma wartość”

Jednym z celów działalności Fundacji Rozwoju Śląska  jest wspieranie lub uczestniczenie  w działaniach życia społecznego i gospodarczego, m.in. w takich dziedzinach jak oświata i wychowanie czy kultura. Powyższe cele Fundacja realizuje w szczególności poprzez prowadzenie i wspieranie różnych form działalności edukacyjnej, w tym również edukacji języka niemieckiego.

Nauka oraz pielęgnowanie języka niemieckiego, jako języka mniejszości umożliwia nie tylko podtrzymanie  poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, ważnej z punktu widzenia mniejszości niemieckiej, ale stanowi również ważny czynnik rozwoju gospodarczego regionów zamieszkiwanych przez mniejszość.

W związku z wprowadzeniem przez Ministra Edukacji i Nauki Rozporządzenia z dnia 4.02.2022, Dziennik Ustaw z 2022r.  poz.276 w sprawie  ograniczenia liczby godzin nauczania języka niemieckiego, jako języka mniejszości w szkołach Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce przy wsparciu Fundacji Rozwoju Śląska powołał do życia Fundusz Wsparcia Edukacji Języka Niemieckiego „Język Niemiecki ma wartość”.

Celem działania Funduszu „Język Niemiecki ma wartość” jest przekazywanie pomocy finansowej instytucjom (w tym samorządowym) oraz organizacjom pozarządowym na podejmowanie działań związanych z popularyzowaniem, edukacją oraz ochroną języka niemieckiego wśród dzieci i młodzieży.

Poprzez realizację różnorodnych inicjatyw edukacyjnych, chcielibyśmy zadbać przede wszystkim o dobre kompetencje językowe dzieci i młodzieży. W przyszłości działania te przyczynią się nie tylko do rozwoju społeczno-kulturalnego, ale również do wzrostu gospodarczego regionów zamieszkiwanych przez mniejszość niemiecką w całej Polsce.

Foto: Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Prosimy o wsparcie Funduszu „Język Niemiecki ma wartość”

Działania w ramach Funduszu „Język niemiecki ma wartość” finansowane będą z darowizn firm i osób prywatnych z kraju oraz zagranicy. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na Fundusz „Język Niemiecki ma wartość”, abyśmy wspólnie mogli zadbać o dobrą edukację języka niemieckiego dzieci i młodzieży.

Prosimy o przekazywanie wpłat zgodnie z poniższymi danymi:

Fundacji Rozwoju Śląska

Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A.

IBAN/numer rachunku: PL91 1050 1504 1000 0090 8193 6842

BIC/swift code: INGBPLPW

dopisek: Fundusz „Język Niemiecki ma wartość”

Pozostałe Informacje nt. Funduszu „Język Niemiecki ma wartość”:

Więcej informacji nt. Funduszu znajduje się w Regulaminie Funduszu

Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków o dotację dostępne są w zakładce „Nabór wniosków o dotację 2024”

Kontakt w sprawie Funduszu „Język Niemiecki ma wartość”

Jadwiga Malicka
tel. 77 454 25 97
e-mail: sekretariat@frs-cb.pl