Fundusz Stypendialny 2023 - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę

7 października 2023r w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyła się Gala wręczenia Stypendiów Funduszu Stypendialnego im. Johanna Krolla 2023.

Zarząd Fundacji po raz 6 nagrodził uzdolnionych oraz zaangażowanych społecznie uczniów oraz studentów wywodzących się z kręgów mniejszości niemieckiej w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej oraz społecznej. W tym roku do rozpatrzenia wpłynęło 115 wniosków z woj. opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz warmińsko-mazurskiego, spośród których Zarząd Fundacji przyznał 80 stypendiów.

Galę rozpoczął Prezes Fundacji Pan Henryk Wróbel, który powitał Stypendystów oraz wszystkich gości. Następnie Stypendyści odebrali dyplomy z rąk Prezesa Fundacji, Posła Pana Ryszarda Galla – Przewodniczącego Komisji Stypendialnej, Pana Rafała Bartek–Członka Rady Fundacji oraz Przewodniczącego Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społ.-Kulturalnych w Polsce, a także Pana Henryka Krolla wieloletniego przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, posła na Sejm. Uroczystość uświetnił występ artystyczny zespołu FAMily, w którego skład wchodzą tegoroczni stypendyści – rodzeństwo Florian, Albert oraz Matylda Mazurek.

Dziękujemy za tak liczny udział w Gali. Wszystkim tegorocznym Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla utworzony został w roku 2018. Stypendium jest świadczeniem materialnym przyznawanym dzieciom i młodzieży wywodzącej się z mniejszości niemieckiej, za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne oraz społeczne. Łącznie w trakcie 6 lat funkcjonowania Funduszu złożono ponad 555 wniosków o przyznanie stypendium. Zarząd Fundacji w oparciu o rekomendację Komisji Stypendialnej przyznał 418 stypendiów na kwotę ponad 423 tys. zł.

Regulamin Funduszu Stypendialnego 2023 

Informacje nt. uruchomienia naboru wniosków o stypendium oraz nowy Regulamin Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla 2024 już niebawem!