Fundacja Rozwoju Śląska to nie tylko wsparcie dla przedsiębiorstw, ale również szeroka działalność statutowa, w tym Fundusz Wsparcia Edukacji Języka Niemieckiego „Język Niemiecki ma wartość”. Przedstawiamy podsumowanie zrealizowanych działań. Szczegółowe informacje dostępne są w sprawozdaniu na naszej stronie internetowej. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie!

Fundusz Wsparcia Edukacji Języka Niemieckiego „Język Niemiecki ma wartość” został powołany 19 grudnia 2022 r. przez Fundację Rozwoju Śląska oraz Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Fundusz wspiera finansowo instytucje i organizacje pozarządowe, które podejmują działania związane z popularyzowaniem, edukacją i ochroną języka niemieckiego wśród dzieci i młodzieży.

Zbiórka Funduszy

W 2023 roku Fundusz zgromadził 9.000 zł dzięki darowiznom firm oraz anonimowych darczyńców. Informacje o Funduszu były szeroko rozpowszechniane wśród przedsiębiorców, a 23 maja 2023r. zorganizowano spotkanie informacyjne w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce.

Nabór Wniosków o Dotację

30 stycznia 2024 r. Fundacja ogłosiła nabór wniosków o dotację do 3.000 zł na inicjatywy edukacyjne wspierające kompetencje językowe  dzieci i młodzieży do 19 lat. Do 16 lutego 2024 r. wpłynęło 16 wniosków, z których 5 zostało zatwierdzonych do realizacji. Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 12.790 zł, z czego 3.790 zł pochodziło ze środków własnych Fundacji.

Zrealizowane Projekty:

 • Märchenhaftes Deutsch – Bajeczny Niemiecki:
  Wnioskodawca: Stowarzyszenie Bibliotek, Mediów, Kultury i Nauki
  Cel: Nauka języka niemieckiego przez najmłodszych poprzez czytanie bajek i praktyczne zajęcia w przedszkolach w Opolu.
  Rezultaty: 254 dzieci uczestniczyło w projekcie, ucząc się nowego słownictwa i rozwijając umiejętności językowe.
 • Deutsch ist easy – Woche der deutschen Sprache:
  Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach
  Cel: Promocja języka niemieckiego i zainteresowanie kulturą krajów niemieckojęzycznych.
  Rezultaty: 327 uczniów oraz 11 uczestników konkursu językowego wzięło udział w różnych inicjatywach, od gier językowych po wieczory tematyczne.
 • Mam frajdę z czytania! Spaß am Lesen:
  Wnioskodawca: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji
  Cel: Doskonalenie umiejętności językowych i czytelniczych.
  Rezultaty: 25 uczniów uczestniczyło w warsztatach językowych i czytelniczych.
 • Międzyszkolny przegląd recytatorski w języku niemieckim:
  Wnioskodawca: Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae
  Cel: Rozbudzenie zainteresowania nauką języka niemieckiego przez poezję niemiecką.
  Rezultaty: 50 uczestników z różnych szkół oraz przedszkoli wzięło udział w przeglądzie recytatorskim oraz warsztatach językowych.
 • Język i śpiew:
  Wnioskodawca: Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej
  Cel: Promocja języka niemieckiego poprzez śpiew.
  Rezultaty: 28 dzieci i młodzieży uczestniczyło w warsztatach śpiewu, kończących się udziałem w konkursie piosenki niemieckiej.

Fundusz „Język Niemiecki ma wartość” przyczynił się do promowania języka niemieckiego wśród dzieci i młodzieży, wspierając różnorodne inicjatywy edukacyjne i kulturalne.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie, które umożliwiło realizację wartościowych inicjatyw.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów dostępne są w sprawozdaniu:

Sprawozdanie z realizacji działań Fundusz Wsparcia Edukacji Języka Niemieckiego „Język Niemiecki ma wartość”