Fundacja Rozwoju Śląska oraz Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce ogłaszają nabór wniosków o dotację z Funduszu Wsparcia Edukacji Języka Niemieckiego „Język Niemiecki ma wartość”. Masz pomysł na ciekawą inicjatywę  wspierającą kompetencje językowe dzieci i młodzieży? Nie zwlekaj i już dziś złóż wniosek o dotację. Na wnioski czekamy do 16 lutego 2024r.

Fundusz „Język Niemiecki ma Wartość” został powołany przez Fundację Rozwoju Śląska oraz Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Jego celem jest udzielanie pomocy finansowej instytucjom i organizacjom pozarządowym, które podejmują działania na rzecz promocji, edukacji oraz ochrony języka niemieckiego. Fundusz stanowi odpowiedź na potrzebę wsparcia znajomości języka niemieckiego, jako kluczowej kompetencji dla przyszłych zasobów kadrowych regionów zamieszkiwanych przez mniejszość niemiecką.

Przykładowe formy wsparcia

W ramach wsparcia dotację otrzymają projekty, które zapewniają dzieciom oraz młodzieży dostęp do różnorodnych inicjatyw językowych związanych z popularyzowaniem, edukacją oraz ochroną języka niemieckiego. Do przykładowych projektów należą  m.in.

  • konkursy promujące język niemiecki,
  • warsztaty, seminaria, spotkania, których istotnym elementem jest nauka języka niemieckiego,
  • inne formy aktywności, których istotnym elementem jest język niemiecki, jego nauka oraz promocja.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

  • podmioty podejmujące działania na rzecz edukacji języka niemieckiego,
  • samorządy oraz ich jednostki organizacyjne,
  • organizacje pozarządowe.

Adresaci projektów: dzieci i młodzież w wieku do 19 lat.

Termin realizacji projektów:  od 15.03.2024r. do 30.05.2024r.

Maksymalna wartość dotacji: 3.000,00 zł.

Sposób składania wniosków: wnioski o dotację należy złożyć na formularzu wniosku (załączonym poniżej) w oryginale osobiście lub drogą pocztową pod adresem Fundacja Rozwoju Śląska ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole.

Termin składania wniosków o dotację: 16.02.2024r.(piątek)

Szczegółowe informacje nt. naboru wniosku, procedury podpisania umowy, realizacji i rozliczenia projektów zawarte zostały w dokumencie „Zasady naboru  wniosków oraz udzielenia dotacji”, zamieszczonym poniżej.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Funduszu „Język Niemiecki ma wartość” z dn. 29.01.2024r.

Zasady naboru wniosków oraz udzielania dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji

Rozliczenie dotacji

Kontakt w sprawie Funduszu „Język Niemiecki ma wartość”

Jadwiga Malicka

Tel. 77 454 25 97 e-mail: sekretariat@frs-cb.pl