Do 30 czerwca 2023 roku czekamy na wasze wnioski o stypendium w ramach Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla.

Fundusz przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia, mieszkających na terenie polski, wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej. Stypendium jest świadczeniem materialnym przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej w roku szkolnym 2022/2023.

Przypominamy również o zmianie Regulaminu Funduszu Stypendialnego, m.in. zmianie uległ sposób składania wniosków o stypendium, tj. wypełnienie wniosków możliwe jest jedynie poprzez elektroniczny formularz, który po wypełnieniu należy wydrukować , podpisać oraz złożyć w oryginale w Fundacji.

Szczegóły nt. Fundusz Stypendialnego.