W marcu br. zainaugurowaliśmy kolejną edycję Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla. Nasze stypendia cieszą się z roku na rok coraz większą popularnością, czego świadectwem jest liczba złożonych wniosków z terenu całej Polski.

Stypendium jest świadczeniem materialnym przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej w roku szkolnym/akademickim 2022/2023, o które ubiegać mogą się dzieci i młodzież wywodzące się ze środowiska mniejszości niemieckiej.

30 czerwca br. zakończyliśmy nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego im. Johanna Krolla 2023. Łącznie wpłynęło 113 wniosków stypendialnych. Złożone wnioski w najbliższym czasie poddane zostaną ocenie formalnej, następnie  wszystkie wnioski złożone w terminie rozpatrzone zostaną przez Komisję Stypendialną.

Informujemy, że każdy wnioskodawca otrzyma pisemne zawiadomienie o decyzji Komisji Stypendialnej. Pismo zostanie wysłane drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail lub pocztą tradycyjną (jeśli nie został podany adres e-mail).

#FUNDACJADLACIEBIE

 

Obraz autorstwa Freepik