W związku z wprowadzeniem przez Ministra Edukacji i Nauki Rozporządzenia z dnia 4.02.2022r, Dziennik Ustaw z 2022 r., poz. 276 w sprawie ograniczenia liczby godzin nauczania języka niemieckiego, jako języka mniejszości w szkołach, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce przy wsparciu Fundacji Rozwoju Śląska powołał Fundusz Wsparcia Edukacji Języka Niemieckiego „Język Niemiecki ma wartość”.

Zdjęcia: dzieci uczestniczące w projektach edukacyjnych wspierających język niemiecki. Logotyp: Fundusz Język Niemiecki ma wartość

Celem działania Funduszu „Język Niemiecki ma wartość” jest przekazanie pomocy finansowej instytucjom oraz organizacjom pozarządowym na podejmowanie działań związanych z popularyzowaniem, edukacją oraz ochroną języka niemieckiego.

Działania w ramach Funduszu finansowane będą z darowizn firm o osób prywatnych w kraju oraz zagranicy. Zwracamy się zatem do Państwa z uprzejmą prośbą o wpłaty na Fundusz, abyśmy wspólnie mogli zadbać o dobrą edukację języka niemieckiego dzieci i młodzieży.

Prosimy zatem o przekazywanie wpłat zgodnie z poniższymi danymi:

Fundacji Rozwoju Śląska

Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A.

IBAN/numer rachunku: PL91 1050 1504 1000 0090 8193 6842

BIC/swift code: INGBPLPW

dopisek Fundusz „Język Niemiecki ma wartość” 

Szczegółowe informacje nt. funkcjonowania Funduszu „Język Niemiecki ma wartość” .

Zachęcamy do wsparcia edukacji języka niemieckiego dzieci i młodzieży poprzez dokonywanie wpłat na Fundusz „Język Niemiecki ma wartość”.