Uwaga Przedsiębiorcy powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego! W imieniu organizatorów Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim oraz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki zapraszamy na spotkanie informacyjne pn. Opolskie konkurencyjne – Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Subregionu Południowego (powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki).

Spotkanie informacyjne odbędzie się 11 lipca o godz. 9:00 w Nysie, Pracownia Rozwoju Zawodowego, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19 (wejście od strony Lewiatana);

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego . 

 Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 lipca 2024 r. do godziny 12:00. W tym dniu otrzymacie Państwo drogą mailową potwierdzenie od organizatora. Udział jest bezpłatny.

Spotkanie poprowadzą pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nysie. O aktualnej ofercie funduszy europejskich dla przedsiębiorców z województwa opolskiego w szczególności o działaniu 1.7 Opolskie konkurencyjne, Subregion Południowy (powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki), Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 opowiedzą przedstawiciele Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG).

Zachęcamy do udziału.