Instrument Finansowy - Pożyczka na wdrażanie TIK - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę
Strona główna / Instrument Finansowy – Pożyczka na wdrażanie TIK

Instrument Finansowy – Pożyczka na wdrażanie TIK

Tytuł projektu

Instrument Finansowy – Pożyczki na wdrażanie TIK

Opis projektu

W ramach projektu Partner Finansujący ustanowi i zarządza Funduszem, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka na wdrożenie TIK dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa opolskiego.

Celem projektu  jest wsparcie przedsiębiorstw województwa opolskiego  w zakresie inwestycji na wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), takich jak:

  • realizacja rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze (np. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne),
  • wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, których następstwem będą: zmiana modeli biznesowych, zmiana w procesach produkcyjnych lub organizacyjnych firmy,
  • zakup sprzętu komputerowego jako element uzupełniający.

Maksymalna kwota pożyczki to 1.000.000,00 zł. Finansowanie inwestycji do 100% brutto.

Wartość projektu i dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 7.692.307,69 zł

  • wkład Funduszy Europejskich: 5.950.000,00 zł
  • wkład Funduszu Powierniczego KW FP: 1.050.000,00 zł
  • wkład Partnera Finansującego: 692.307,69 zł.

Grupa docelowa

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwo posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa opolskiego.

Rezultaty projektu

Udzielenie co najmniej 18 Jednostkowych Pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę lub oddział na terenie województwa opolskiego.

Projekt realizowany jest przez Partnerów Finansujących w konsorcjum w składzie:

Fundacja Rozwoju Śląska (Lider Konsorcjum), ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole

Opolskie Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (Uczestnik Konsorcjum) ul. Ks. Hugona Kołłątaja 11/11, 45-064 Opole www.orfr.opole.pl

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie