W imieniu organizatora Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy przedsiębiorców do udziału w konferencji Norway Grants Innovation Day, która odbędzie się we wtorek 28 marca 2023r o godz. 10:00 w Poznaniu, konferencja transmitowana będzie również online.

W trakcie konferencji omówione zostaną m.in.:

– technologie przyjazne środowisku,

– zrównoważony i odpowiedzialny rozwój w przedsiębiorstwach i ich bezpośrednim otoczeniu,

– nowe ekoinnowacje i rozwiązania na miarę dzisiejszych czasów oraz trendy na rynku.

Dodatkowo poruszona zostanie tematyka związana z wsparciem i dofinansowaniem prowadzonej działalności w ramach Funduszy Norweskich oraz ich wpływ na polską gospodarkę.

Konferencja dedykowana jest firmom, start-upom, ekspertom oraz instytucjom otoczenia biznesu. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegóły dot. udziału w konferencji.

Zachęcamy do udziału.