Informujemy, że Fundacja Rozwoju Śląska oraz Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., jako Partnerzy Finansujący od 5 lipca udzielać będą mikro, małym oraz średnim firmom z województwa opolskiego pożyczek na wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Umowa między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Fundacją Rozwoju Śląska i Opolskim Regionalnym Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.  dotyczy utworzenia oraz zarządzania Funduszem Szczegółowym, z którego udzielane będą jednostkowe Pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego – Pożyczka na wdrażanie TIK. Pożyczki dedykowane są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział na trenie województwa opolskiego.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie inwestycji na wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), tj.: realizację rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze (np. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne), wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, których następstwem będą: zmiana modeli biznesowych, zmiana w procesach produkcyjnych lub organizacyjnych firmy oraz zakup sprzętu komputerowego jako element uzupełniający.

Partnerzy Finansujący przewidują udzielenie przynajmniej 18 pożyczek. Maksymalna kwota pożyczki, którą przedsiębiorcy mogą pozyskać to 1 mln zł.

NABÓR WNIOSKÓW

Nabór wniosków o pożyczkę rozpocznie się w piątek 5 lipca 2024r o godz. 8.00.

Już dziś zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą Pożyczki na wdrażanie TIK.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Partnerami Finansującymi:

Fundacja Rozwoju Śląska 

Wioletta Gudowska-Zacharowska telefon: +48 77 454 26 21  e-mail: wioletta.zacharowska@frs-cb.pl

Joanna Juszczyk telefon: +48 77 423 29 18  e-mail: joanna.juszczyk@frs-cb.pl

Małgorzata Krawczyk telefon: +48 77 423 29 16  e-mail: malgorzata.krawczyk@frs-cb.pl

Opolskie Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.:

Maja Kwiatkowska: telefon: 509128389, e-mail:  mkwiatkowska@orfr.opole

Marzena Wójcik: telefon: 783810900, e-mail:  mwojcik@orfr.opole.pl

 Wartość projektu: 7.692.307,69 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 5.950.000,00 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Obraz autorstwa pressfoto na Freepik