O Fundacji Rozwoju Śląska - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę
Strona główna / O Fundacji Rozwoju Śląska

O Fundacji Rozwoju Śląska

Fundacja Rozwoju Śląska to organizacja pozarządowa, która powołana została w 1992 roku z inicjatywy przedstawicieli Rządu Niemieckiego oraz mniejszości niemieckiej, w celu skutecznego wydatkowania środków finansowych rządu Republiki Federalnej Niemiec dedykowanych na wsparcie mniejszości niemieckiej w Polsce  oraz jej otoczenie.

Głównym założeniem było stworzenie instytucji, która w sposób bezpośredni będzie miała wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy oraz kulturalny regionów zamieszkiwanych przez ludność pochodzenia niemieckiego.

Założycielami Fundacji są cztery organizacje, które aktem notarialnym z dnia 02.12.1991 ustanowiły Fundację:

 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim z siedzibą w Gogolinie,
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ludności Pochodzenia Niemieckiego Województwa Katowickiego z siedzibą w Raciborzu,
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ludności Pochodzenia Niemieckiego Województwa Częstochowskiego z siedzibą w Oleśnie,
 • Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu.

Cele i formy działalności

Celem działania Fundacji jest wspieranie lub uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju Śląska oraz inicjatyw lokalnych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a w szczególności takich jak gospodarka w zakresie przedsięwzięć w przemyśle, infrastrukturze komunalnej, rzemiośle, handlu, usługach i rolnictwie, z preferencją dla małych i średnich, a zwłaszcza rodzinnych przedsiębiorstw, a także opieka i pomoc społeczna, kultura i sztuka.

Zgodnie ze statutem, Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • udzielanie pomocy finansowej w formie pożyczek i dotacji,
 • prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej pomocy rzeczowej,
 • prowadzenie i wspieranie różnych form działalności edukacyjnej,
 • współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 • prowadzenie doradztwa organizacyjnego, technicznego, technologicznego, finansowego i ekonomicznego,
 • organizacyjne i finansowe wspieranie podmiotów w zakresie zaspokajania przez nie potrzeb publicznych.

Kogo wspieramy?

PRZEDSIĘBIORCÓW/ ROLNIKÓW/ START-UPY

Udzielamy pożyczek przedsiębiorcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rolnikom oraz osobom chcącym założyć własną działalność gospodarczą.

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

Współpracujemy z organizacjami mniejszości niemieckiej w całej Polsce, wspierając inicjatywy oraz finansując bieżącą działalność, ponadto  specjalizujemy się w obsłudze księgowej organizacji pozarządowych.

DZIECI I MŁODZIEŻ

Wspieramy edukację udzielając stypendiów uzdolnionym dzieciom i młodzieży, udzielamy dotacji na realizację projektów edukacyjnych.

Aktualnie Fundacja skupia swoją działalność w następujących obszarach:

działalność pożyczkowa
biuro rachunkowe
usługi wspomagające prowadzenie działalności - wirtualne biuro/ sala szkoleniowa
wsparcie organizacji mniejszości niemieckiej
wsparcie działalności kulturalnej i edukacyjnej

Zapraszamy do kontaktu

  Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA. Zobacz Politykę i Warunki Google.