W imieniu organizatora Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej zapraszamy na webinarium „Praktyczne stosowanie niemieckiego prawa pracy i wynagrodzenia oraz prawa socjalnego i podatkowego przy sporządzaniu wynagrodzeń pracowników, jako następstwo nowej dyrektywy delegowania pracowników”.

Webinarium odbędzie się w dniach 10-12 października 2023r.

Celem dwudniowego webinarium jest m.in. przedstawienie praw i obowiązków pracodawcy i pracownika wynikającego z zawartego stosunku pracy w Niemczech. Do udziału w szkoleniu zapraszamy firmy z branży produkcyjnej, usługowej, transportowej  i branży leasingu personalnego planujących lub prowadzących działalność gospodarcza w Niemczech.

W trakcie webinarium poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące podstaw prawnych niemieckiego prawa pracy, ubezpieczenia społecznego i socjalnego pracowników oraz obowiązków podatkowych wynikających ze stosunku pracy.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 3.10.2023r.

Szczegółowe informacje dot. webinarium dostępne są na stronie organizatora – AHK POLSKA

Zachęcamy do udziału.

Obraz autorstwa pressfoto na Freepik