Fundusz Mikro-Pożyczkowy - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę
Strona główna / Pożyczki preferencyjne / Fundusz Mikro-Pożyczkowy

Fundusz Mikro-Pożyczkowy

Informujemy, ze nabór wniosków został zamknięty

Dla kogo?

Pożyczki skierowane są do mikro i małych przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie województwa opolskiego lub śląskiego na działalność lub realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego lub śląskiego lub spoza województwa opolskiego lub śląskiego na realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego lub śląskiego.

Na co?

Cele inwestycyjne:

  • zakup nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej
  • budowa, remont lub przebudowa nieruchomości
  • zakup maszyn i urządzeń,
  • zakup pojazdów,
  • zakup wyposażenia biura,
  • inne, nie mające charakteru konsumpcyjnego,

Cele obrotowe:

  • zakup materiałów, surowców, produktów, usług, towarów handlowych.
Na jak długo?

10 lat na cele inwestycyjne

1 rok na cele obrotowe (w uzasadnionych przypadkach 3 lata)

z możliwością uzyskania maksymalnie 12 – miesięcznej karencji w spłacie kapitału oraz wcześniejszej spłaty pożyczki bez konsekwencji finansowych.

Oprocentowanie wg stałej stopy procentowej obowiązującej na dzień zawarcia umowy pożyczki według stopy bazowej Komisji Europejskiej.

Ile?

Maksymalna kwota pożyczki: 1.000.000,00 zł

Opłaty i prowizje:
Szczegółowe informacje na temat opłat oraz prowizji od czynności związanych z udzielaniem pożyczek ze środków Fundacji znajdziecie Państwo w załączniku „Prowizje i Opłaty SPO”.

Fundusz jest realizowany w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.