Pożyczka na wdrażanie TIK - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę
Strona główna / Pożyczki preferencyjne / Pożyczka na wdrażanie TIK

Pożyczka na wdrażanie TIK

Dla kogo?

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwo posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa opolskiego.

Na co?

Inwestycje w  zakresie wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), takie jak:

 • realizacja rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze (np. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne),
 • wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, których następstwem będą: zmiana modeli biznesowych, zmiana w procesach produkcyjnych lub organizacyjnych firmy,
 • zakup sprzętu komputerowego jako element uzupełniający.
Na jak długo?

5 lat-  w przypadku wdrożenia specjalistycznych rozwiązań cyfrowych

3 lata  – w przypadku realizacji prostych rozwiązań cyfrowych,

Maksymalny okres karencji to 6 miesięcy.

Ile?

Maksymalna kwota pożyczki: 1.000.000,00 zł.

Finansowanie inwestycji do 100% brutto.

Oprocentowanie 2% (w przypadku udzielenia pomocy de minimis)

 

Najczęściej stosowane zabezpieczenia

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • Poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych.
 • Zastaw rejestrowy dotyczący środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 • Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 • Inne prawnie dopuszczalne.

Inne warunki

 • Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.
 • Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 • Wypłata Pożyczki następuje w transzach albo w formie płatności na rachunki kontrahentów, na podstawie dyspozycji i faktur złożonych przez Pożyczkobiorcę. W uzasadnionym przypadku wypłata może mieć formę jednostkowej płatności na rachunek Pożyczkobiorcy.
 • Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki.
 • Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny wystawiony nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki, wraz z dowodem zapłaty.
 • Pozostałe warunki są określone w Regulaminie oraz w Karcie produktu.

Punkty obsługi klienta

Fundacja Rozwoju Śląska (Lider Konsorcjum)

ul. Wrocławska 133

45-837 Opole

www.frs-cb.pl

Osoby do kontaktu:

Wioletta Gudowska-Zacharowska telefon: +48 77 454 26 21  e-mail: wioletta.zacharowska@frs-cb.pl

Joanna Juszczyk telefon: +48 77 423 29 18  e-mail: joanna.juszczyk@frs-cb.pl

Małgorzata Krawczyk telefon: +48 77 423 29 16  e-mail: malgorzata.krawczyk@frs-cb.pl

 

Opolskie Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (Uczestnik Konsorcjum)

ul. Ks. Hugona Kołłątaja 11/11

45-064 Opole

www.orfr.opole.pl

Osoby do kontaktu:

Maja Kwiatkowska: telefon: 509128389, e-mail:  mkwiatkowska@orfr.opole

Marzena Wójcik: telefon: 783810900, e-mail:  mwojcik@orfr.opole.pl