Preferencyjne pożyczki na efektywność energetyczną 2 - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę
Strona główna / Pożyczki preferencyjne / Preferencyjne pożyczki na efektywność energetyczną 2

Preferencyjne pożyczki na efektywność energetyczną 2

Informujemy, ze nabór wniosków został zamknięty

Dla kogo?

Pożyczki na Efektywność Energetyczną 2 przeznaczone są dla przedsiębiorstw z sektora MSP zarejestrowanych, mających siedzibę lub oddział na terenie województwa opolskiego na realizację inwestycji na terenie tego województwa.

Na co?

zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,

zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią,

zastosowania energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach,

głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach , w tym:

instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako element uzupełniający projektu,

audyt energetyczny dla MSP, jako element kompleksowy projektu

Zakres Inwestycji musi wynikać z pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego.

Na jak długo?

Maksymalny okres spłaty pożyczki to 96 miesięcy.

Maksymalny okres karencji to 6 miesięcy.

W przypadku projektów, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60% okres spłaty może zostać wydłużony do 120 miesięcy, natomiast okres karencji w spłacie kapitału może zostać wydłużony do maksymalnie 12 miesięcy.

Ile?

Maksymalna kwota do
1 200.000,00 zł.

Finansowanie inwestycji do 100% brutto.

Program realizowany jest w ramach Projektu „3.4 Efektywność energetyczna w MŚP – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania” RPO WO 2014-2020, na podstawie umowy operacyjnej: Nr 2/RPOP/10920/2021/1/DIF/374, podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego – Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 6.024.096,39 zł, z czego 5.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Audyt energetyczny z dofinansowaniem 70% z Izbą Gospodarczą „Śląsk”
Izba Gospodarcza “Śląsk” oferuje możliwość przeprowadzenia audytu energetycznego wraz ze specjalistycznymi pomiarami w zakresie zużycia energii, kontroli stanu technicznego instalacji, urządzeń oraz budynku.

W ramach audytu energetycznego wykonywane są m.in. następujące pomiary:

  • pomiary parametrów sieci i jakości energii elektrycznej,
  • pomiary nieszczelności instalacji sprężonego powietrza,
  • pomiar przepływu oraz ciśnienia na instalacji sprężonego powietrza,
  • analiza efektywności pracy sprężarek,
  • badania termowizyjne obiektów budowlanych.

Specjalistyczne pomiary wykonywane w ramach audytu są niezbędne do otrzymania wsparcia w ramach programu „Pożyczki na Efektywność Energetyczną 2”.

Więcej informacji na temat audytu na stronie Izby Gospodarczej “Śląsk” oraz pod numerem telefonu:
+48 77 453 84 83
+48 690 080 190