Preferencyjne pożyczki termomodernizacyjne - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę
Strona główna / Pożyczki preferencyjne / Preferencyjne pożyczki termomodernizacyjne

Preferencyjne pożyczki termomodernizacyjne

Dla kogo?

Pożyczki Termomodernizacyjne przeznaczone są dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na inwestycje realizowane w granicach administracyjnych województwa opolskiego

Na co?

Inwestycje polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z zwymianą wyposażenia na energooszczędne, w tym:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków oraz stropów;
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe) oraz oświetlenia na energooszczędne;
  • przebudowa/ modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączniem do niego lub modernizację przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących;
  • zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
  • budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
  • instalacja mikrokogeneracji/ mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
  • wykorzystanie technologii OZE w budynkach (jeśli to wynika z audytu energetycznego), przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej
Na jak długo?

Maksymalny okres spłaty pożyczki to 96 miesięcy.

Maksymalny okres karencji to 6 miesięcy.

Ile?

Maksymalna kwota do 1 300.000,00 zł.

Finansowanie inwestycji do 100%  kosztów kwalifikowanych brutto.

Program realizowany jest w ramach Projektu „3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania” RPO WO 2014-2020, na podstawie umowy operacyjnej:

Nr 2/RPOP/9417/2017/1/DIF/069 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego – Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 20.843.373,49 zł., z czego 17.300.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Szanowni Państwo, firma Atmoterm SA przygotowała specjalną ofertę cenową audytów energetycznych dla klientów Fundacji zamierzających skorzystać z niniejszej formy wsparcia. Szczegóły znajdują się pod linkiem

Szanowni Państwo, Fundacja nawiązała również współpracę z firmą EKO-KIMS, świadczącą usługi w zakresie nas doradztwa technicznego, badań termowizyjnych, testów szczelności oraz porad w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Internetowych:

www.termowizjadlaciebie.pl oraz  www.ekokims.pl

Jeśli pojawią się dodatkowe pytania, prosimy o kontakt pod nr tel. 516-445-516 lub e-mail-em na adres: biuro@ekokims.pl; biuro@termowizjadlaciebie.pl.