Program Rozwoju Gospodarstw Rolnych - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę
Strona główna / Pożyczki preferencyjne / Program Rozwoju Gospodarstw Rolnych

Program Rozwoju Gospodarstw Rolnych

Informujemy, ze nabór wniosków został zamknięty

Dla kogo?

Program jest adresowany do osób fizycznych lub prawnych prowadzących lub zamierzających uruchomić działalność rolniczą na terenie woj. opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego.

Na co?

Zakup maszyn i urządzeń, w tym ciągników rolniczych oraz przyczep (nowych lub używanych) służących prowadzeniu działalności rolniczej,

Zakup, budowę lub remont nieruchomości gospodarczych,

Zakup ziemi – gruntów rolnych,

Zakup stada podstawowego,

Zakup środków obrotowych.

Zakupy mogą być dokonywane zarówno w kraju jak i za granicą.

Na jak długo?

5-letni okres spłaty pożyczki inwestycyjnej z możliwością skorzystania z karencji.

3- letni okres spłaty pożyczki obrotowej z możliwością skorzystania z karencji.

Oprocentowanie wg stałej stopy procentowej obowiązującej na dzień zawarcia umowy pożyczki w wysokości stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej o marżę.

Ile?

Maksymalna kwota pożyczki:
500.000 zł.

Pożyczki udzielane są ze środków zwrotnych Fundacji, tj. pochodzących ze spłat udzielonych wcześniej pożyczek realizowanych z otrzymanych dotacji z budżetu Republiki Federalnej Niemiec w latach 1992 – 2002.