W imieniu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej operatora Programu Re_Open UK informujemy, że do dnia 12 maja 2023r trwają ostatnie nabory w ramach Programu Re_Open UK.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów rekompensujących negatywne skutki brexit, w ramach następujących typów projektów:

Typ 1. Nowe kierunki eksportu.

Typ 2. Re_start inwestycyjny.

Typ 3. Akcja adaptacja do zmiany.

Typ 4. Brexit bez straty.

Typ 5. Brexit bez straty – rekompensaty.

Szczegółowe informacje nt. naborów.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z ekspertami www.reopen.biz

Grafika: reopen.biz