2023-01-20- POŻYCZKA INWESTYCYJNA.png

Twój biznes potrzebuje wsparcia? Skorzystaj z niskooprocentowanej Pożyczki Inwestycyjnej i rozwijaj swoją firmę!

Sprawdź jak pozyskać Pożyczkę Inwestycyjną ze stałym oprocentowaniem 4% bez dodatkowych opłat i prowizji!

Ze wsparcia skorzystać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa opolskiego.

Pożyczkę Inwestycyjną przeznaczyć można na:

  • inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w Osi Priorytetowej I RPO WO 2014-2020,
  • inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
  • inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa zwiększające skalę działalności, wzrost zasięgu oferty, tj. inwestycje które w sposób mierzalny/ wymierny przyczynią się do zwiększenia skali działalności przedsiębiorstwa i/lub zwiększenia zasięgu oferty, tj. wprowadzenie nowego produktu/ usługi, poszerzenie rynków zbytu..

Maksymalna kwota pożyczki: 1 mln zł.

Maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z Działem Pożyczek:

Joanna Juszczyk tel. 77 423 29 18,

Wioletta Gudowska – Zacharowska tel. 77 454 26 21,

Wojciech Pieczonka tel. 77 423 28 94.

Szczegółowe informacje nt. pożyczki: