Projekt LernRAUM.pl rozpoczął zapisy dla chętnych Kół DFK, które chcą zorganizować u siebie w okresie od września do grudnia br. kursy języka niemieckiego.

 

UCZESTNICY KURSÓW: koła DFK odpowiedzialne są za rekrutację uczestników kursu, grupy muszą liczyć minimum 10 osób.

LICZBA ZAJĘĆ, MIEJSCE i TERMINY:

– kurs obejmuje łącznie 28 godzin zegarowych,

– zajęcia odbywają się w okresie wrzesień-grudzień 2023 (szczegółowy harmonogram zajęć koła DFK ustalają wraz z osobą prowadzącą we własnym zakresie),

– zajęcia odbywają się w siedzibie DFK lub miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.

OPŁATY:

– dla uczestników będących członkami koła DFK – 100,00 zł,

– dla pozostałych osób – 240,00 zł.

OSOBY PROWADZĄCE:

– umowy z osobami prowadzącymi zawierane są przez organizatorów Projektu – LernRAUM.pl,

– koła DFK mogą wskazać swoich Prowadzących, możliwe jest również znalezienie Prowadzącego przez biuro Projektu LernRAUM.pl.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. ZAPISÓW NA ORGANIZACJĘ KURSÓW:

Pani Karolina Syga

e-mail:

tel. 503 721 658 / 77 441 11 85

www.lernraum.pl