W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informujemy, że 6 lipca br. rusza kolejny nabór wniosków do „Ścieżki SMART” – nabór tematyczny DOSTĘPNOŚĆ, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG).

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie RP.

Celem działania jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, które przyczynią się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie jednej lub więcej barier występujących, np. w przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, czy procesach.

Wsparcie przeznaczone może być na realizację projektów obejmujących m.in.:

-prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,

– wdrożenie wyników B+R,

– rozbudowę infrastruktury badawczej,

– transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa,

– internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Szczegółowe informacje nt. naboru.

Grafika: PARP