Grafika przewodnia SMART, na białym tle różnokolorowe figury , logotyp: Fundusz Innowacyjna Gospodarka, Rzeczypospolita Polska, Unia Europejska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy nabór wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. Od 21.02.2023r rusza nabór wniosków do programu Ścieżka SMART.

Do kogo skierowany jest program? O dofinansowanie ubiegać mogą się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski.

Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielane na realizację projektów obejmujących poniższe moduły:

– prowadzenie prac badawczo -rozwojowych,

– wdrożenie wyników prac B+R,

– rozbudowę infrastruktury badawczej,

– transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa,

– internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek obowiązkowo musi zawierać co najmniej jeden z modułów moduł B+R lub moduł wdrożenia innowacji.

Termin zakończenia naboru: 12.04.2023r.

Szczegółowe informacje  nt. naboru wniosków Ścieżki Smart: