Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Marcin Stora STORA ZPUH Gastronomia Hotelarstwo ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomość (działki nr 503/3 i 504/2) zabudowaną budynkiem hotelowo-restauracyjnymi „Viktorjan”, położona przy ul. Góry Świętej Anny 94 w miejscowości Raszowa, w gminie Leśnica, w powiecie strzeleckim, w województwie opolskim (KW nr OP1S/00056256/4) wraz z całym wyposażeniem za cenę nie niższą niż 1.606.400,00 zł (netto).

Oferty można złożyć do 15 lipca 2024r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 157/20 – przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2024r. o godz. 12:30 w Biurze Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem oraz spisem ruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”.

Więcej informacji pod nr 692 869 248.

Operat szacunkowy

Opinia techniczna

Regulamin przetargu