Jesteś świeżo po studiach lub wkrótce je skończysz? Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym?

Płatny staż w Fundacji Rozwoju Śląska, to świetna okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności pod opieką doświadczonego zespołu. Wiele osób odbywających staż w Fundacji zostało z nami na stałe.

Aktualnie poszukujemy stażystów do:

– działu finansowo – księgowego,

– działu pożyczkowego dla MŚP,

– Spółki Centrum Rozwoju Biznesu.

Główne zadania:

– wsparcie działu, w którym odbywać będzie się staż,

– przygotowywanie dokumentacji,

– wsparcie w zakresie bieżącej obsługi Klientów.

Oczekujemy:

– studentów oraz absolwentów maksymalnie 2 lata po ukończeniu studiów (finanse i rachunkowość, ekonomia, bankowość),

– dobrej znajomości MS Office (w szczególności programu Excel),

– umiejętności pracy w zespole,

– wysokiej kultury osobistej, wiarygodności, odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych.

Oferujemy:

– możliwość odbycia płatnego stażu,

– przyjazne środowisko pracy,

– możliwość rozwoju umiejętności i poznania ciekawych ludzi.

Wszystkie osoby zainteresowane odbyciem stażu w Fundacji, prosimy o złożenie wymaganych dokumentów aplikacyjnych: listu motywacyjnego, CV wraz ze zdjęciem oraz kserokopiami potwierdzającymi wykształcenie:

– osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Rozwoju Śląska, 45-837 Opole, ul. Wrocławska 133,

-pocztą elektroniczną: .

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie stażu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację Rozwoju Śląska z siedzibą w Opolu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym RODO”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Masz pytania lub wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu.

Tel. 77 454 25 97, 608 366 155, E-mail: .