W marcu br. Fundacja Rozwoju Śląska zainaugurowała kolejną, szóstą już edycję projektu pod nazwą Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla.

Projekt skierowany jest do uczniów i studentów do 26-go roku życia, zamieszkujących na terenie Polski, wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej. Stypendium jest świadczeniem materialnym przyznawanym za wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej w roku szkolnym/ akademickim 2022/2023.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwał od 01.03.2023r. do 30.06.2023r. Wpłynęło łącznie 115 wniosków, 93 z woj. opolskiego, 16 z woj. śląskiego, 3 wnioski z woj. dolnośląskiego i 3 z woj. warmińsko-mazurskiego.

Zarząd Fundacji, po rekomendacji Komisji Stypendialnej, przyznał 80 stypendiów dla uzdolnionych oraz zaangażowanych społecznie uczniów i studentów.

Informujemy, że każda osoba, która złożyła wniosek o stypendium, zostanie poinformowana o decyzji Zarządu Fundacji drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną (jeśli nie został podany adres e-mail). 

Obraz autorstwa rawpixel.com na Freepik