2023-01-05 - PARP AMI.png

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że ruszył nabór wniosków w ramach szóstej edycji projektu szkoleniowo-doradczego Akademia Menadżera Innowacji (AMI), która realizowana będzie od marca do września 2023 roku.

Do udziału w AMI zapraszamy firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz duże przedsiębiorstwa, nastawione na wdrożenie zmian i zarzadzanie innowacjami.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, zwiększenia konkurencyjności oraz poprawy efektywności pracy i rentowności firmy. Uczestnicy programu wezmą udział w kompleksowym programie wykładów i warsztatów oraz w części doradczej, w ramach której przedsiębiorstwo współpracuje z wybranym doradcą.

Maksymalny poziom dofinansowania dla firm sektora MSP to 80%, a dla dużych firm – 50%.

Termin składania wniosków: 31 stycznia 2023 roku.

Szczegółowe informacji nt. VI edycji Akademii Menadżera Innowacji: https://bit.ly/3vzGiAs  

Zachęcamy do udziału w Projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.