Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki informuje, że od września 2023r osoby uczące się, pracownicy i pracodawcy będą mogli skorzystać ze wsparcia na rzecz edukacji i  podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Środki w ramach perspektywy finansowej Fundusze Europejskiej dla Opolskiego 2021-2027 pozyskać będzie można z następujących działań:

Działanie 5.5 – Adaptacyjność pracowników i pracodawców

Projekt umożliwi osobom dorosłym zdobycie wiedzy, umiejętności  oraz kwalifikacji niezbędnych do dostosowania do aktualnych wymogów rynku pracy.

Z środków projektu skorzystać będą mogli pracodawcy, którzy mają siedzibę lub oddział na terenie województwa  opolskiego, a także ich pracownicy, którzy mieszkają lub pracują na terenie województwa opolskiego. Wsparciem objętych zostanie 78 podmiotów, w tym mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które działają w branżach o największym potencjale kreowania nowych miejsc pracy.

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych w wysokości  nie przekraczającej 80% kosztów, przy czym maksymalna kwota dofinansowania jednej osoby wyniesie 9 500zł.

Działanie 5.11 – Kształcenie ustawiczne

Projekt umożliwi osobom od 15 roku życia zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, które dobrowolnie chcą podnieść swoje umiejętności i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Wsparciem objętych zostanie 2.350 osób dorosłych, które zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie województwa opolskiego. Preferencje w dostępie usługi będą miały osoby w niekorzystnej sytuacji, pedagodzy oraz absolwenci OHP.

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych w wysokości  nie przekraczającej 85% kosztów, przy czym maksymalna kwota dofinansowania jednej osoby wyniesie 9 500zł.

Więcej informacji nt. planowanych naborów znajduje się na stronie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. 

Obraz autorstwa standret na Freepik