Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła datę drugiego naboru wniosków do projektu HoReCa w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) z przeznaczeniem na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.

18 lipca br. rozpocznie się drugi nabór wniosków do projektu HoReCa. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub dywersyfikacje działalności prowadzonej w branżach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura.

Nabór trwać będzie od 18 lipca do 20 sierpnia 2024 r. (w ostatnim dniu naboru do godziny 16:00).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.horeca-kpo.pl

Składanie wniosków: wyłącznie za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI).