W imieniu organizatorów Ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy Stowarzyszeniu Promocja Przedsiębiorczości w Opolu, Europe Direct Opole i Izby Gospodarczej „Śląsk” zapraszamy przedsiębiorców do udziały w bezpłatnym szkoleniu online „Zatrudnienie cudzoziemców po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce”.

Szkolenie odbędzie się dnia 17 sierpnia 2023r. o godz. 9.30.

W ramach szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

– jakie konsekwencje dla obcokrajowców niesie ze sobą odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego,

– covidowe ułatwienia pobytu oraz pracy i ich koniec,

– specustawa wojenna i pobyt obcokrajowców,

– informacja nt. projektu ustawy dot. zatrudnienia obcokrajowców,

– zezwolenie na pracę w Polsce.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie na adres do dnia 17.08.2023r.

Szczegółowe informacje nt. szkolenia dostępne są na stronie organizatora.

Obraz autorstwa tonodiaz na Freepik