2023-01-16 - zmiany Re Open UK.jpeg

W imieniu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej operatora programu Re_Open UK informujemy o zmianach jakie wprowadzono w programie z początkiem roku:

– zniesiono minimalną wartość kosztów kwalifikowanych dla wszystkich typów projektów,

– zwiększono maksymalną wartość wydatków kwalifikowanych projektu do 5 mln Euro,

– zwiększono maksymalną wartość kosztów kwalifikowanych na inwestycje (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) do 5 mln Euro,

– umożliwiono realizację projektów czwartego typu „brexit bez straty” od dnia 1 stycznia 2020r do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu,

– w projektach drugiego typu „re_start inwestycyjny” działania nie muszą wynikać z posiadanego przez przedsiębiorcę modelu biznesowego, strategii/planów rozwoju lub przeprowadzonej analizy w zakresie potrzeb przedsiębiorstwa.

Zmianie uległ również harmonogram naboru wniosków. Aktualny nabór wniosków potrwa od 10 – 31 stycznia 2023r, kolejny nabór rozpocznie się już od 7 lutego!

Zapraszamy do śledzenia zmian w programie: