Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Akademii PARPP udostępniła kurs dedykowany przedsiębiorcom z sektora MSP oraz osobom, które chcą rozpocząć pracę zawodową w obszarze zrównoważonego rozwoju i ESG, pn. „Zrównoważonego rozwój w MŚP”. Bezpłatny kurs, przygotowany został przez ekspertów Banku Gospodarstwa Krajowego.

Czym jest zrównoważany rozwój?

Zrównoważony rozwój w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) to podejście, które uwzględnia równowagę między aspektami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi. Obejmuje ono dbałość o efektywność biznesową, społeczną odpowiedzialność oraz minimalizację wpływu na środowisko. W praktyce oznacza, że MŚP powinny działać tak, aby generować zyski, przyczyniać się do dobra społeczeństwa i jednocześnie minimalizować negatywne skutki dla środowiska naturalnego.

Czego dowiesz się w trakcie kursu?

Uczestnicy kursu otrzymają informację czym jest zrównoważony rozwój oraz dlaczego wzrasta jego znaczenie biznesowe, jakie są obszary wpływu przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo, jak również, które branże są sektorami podwyższonego ryzyka w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz w jaki sposób przeprowadzić analizy korzyści i ryzyka środowiskowego i społecznego.

Nie przegap okazji i zapisz się już dziś na kurs „Zrównoważony rozwój w MŚP” i przekształć swoje przedsiębiorstwo w firmę gotową na wyzwania przyszłości.

Szczegółowe informacje nt. kursu „Zrównoważony rozwój w MŚP” znajdują się na stronie akademii PARP

Nie przegap tej okazji na rozwijanie swojego biznesu w kierunku zrównoważonego sukcesu!

Obraz autorstwa Freepik